400k/1giờ có lỗ nhị-dọn wc-thích vét máng

Tp Quy Nhơn