Saly - gái spa xinh sang, cá tính.

KDC Trung Sơn - Quận 8